Dažymo darbų ir darbų vykdymo tvarka turi būti suplanuota

Dažymo darbų ir darbų vykdymo tvarka turi būti suplanuota taip, kad nesukeltų žalos aplink ir šalia esančioms konstrukcijoms, kurios turės būti dažomos, ir kad statybos darbus būtų įmanoma atlikti vėliau, nepažeidžiant užbaigtų paviršių. Darbo metodai, kurie turi atitikti gamintojo keliamus reikalavimus, turi būti tinkami toms dažymo medžiagoms.

Darbas atliekamas taip, kad užbaigtas paviršius atitiktų dokumentuose nurodytus reikalavimus pagal savo patvarumą ir išvaizdą.

Rangovas atsakingas už tai, kad aikštelėje būtų laikomasi apsauginių priemonių nuo kenksmingų medžiagų naudojimą, apibrėžiančių galiojančių sprendimų ir nuostatų.

Vykdant dažymo darbus prisilaikyti LST EN 13300 rekalavimų.

11 lentelė

Technologinės operacijos Paviršių rūšys
medžio tinko ir betono metalo
Valymas + + +
Išlyginimas +
Šakų ir smalingų tarpelių išpjovimas su plyšių rievėjimu +
Plyšių raižymas +
Nugruntavimas + + +
Dalinis glaistymas su užglaistytų vietų gruntavimu + + +
Užglaistytų vietų svidinimas + + +
Ištisinis glaistymas + +
Svidinimas + +
Gruntavimas + +
Fleicavimas + +
Svidinimas + +
Pirmasis dažymas + + +
Fleicavimas + +
Svidinimas + +
Antrasis dažymas + + +
Fleicavimas arba tapnojimas + +

 

12 lentelė

Dažymo rūšys
Technologinė operacija Vandeninis
pagerintas aukštos kokybės Silikatinis
Valymas + + +
Šlapinimas vandeniu
Išlyginimas + + +
Plyšių rievėjimas + + +
Pirminis gruntavimas + + +
Dalinis glaistymas + +
Užglaistytų vietų šlifavimas + +
Pirmasis ištisinis glaistymas +
Svidinimas +
Antrasis glaistymas +
Svidinimas +
Antrasis gruntavimas + +
Trečias gruntavimas (su dažų pasluoksniu) +
Dažymas + + +

 

13 lentelė

Technologinės operacijos Aliejiniai, sintetiniai ir emaliniai dažai
Valymas +
Plyšių raižymas +
Glaistymas +
Svidinimas +
Glaistymas +
Svidinimas +
Šlapinimas vandeniu
Nugruntavimas +
Pirmasis dažymas +
Antrasis dažymas +

Medžiagos.

 

Bet kurios sandaros gruntinis, išlyginamasis bei apdailinis dažų sluoksniai turi būti iš vieno gamintojo. Medžiagos turi būti tiekiamos į statybos aikštelę paruoštos naudojimui. Jos pristatomos užantspauduotose konteineriuose su tokia informacija:

  • gamintojo rekvizitai;
  • medžiagos pavadinimas ir savybės;
  • pritaikymo sritys;
  • reikalavimai paviršiams, skiediklio tipui, dažymo būdui;
  • spalvos nuoroda pagal Europos standartus;
  • siuntos numeris ir pagaminimo data.
  • Dažai turi gerai prasiskiesti, gerai ir tolygiai dengti paviršių.

5.4.11 Dažymo tipai

Tipas 1.  Betoninių, tinkuotų ir gipsokartoninių vidaus paviršių dažymas emulsiniais pusiau matiniais dažais. Jie turi būti atsparūs plovimui (plaunamumas 5000), valymo priemonių, chemikalų poveikiui ir drėgmei. Savybių turi nekeisti 10 metų.

Tipas 2. Betoninių ir cementinių paviršių dažymas sintetinių, trinčiai atsparių dažų sistema. Dažai turi būti tinkami naudoti drėgnose patalpose, atsparūs dėvėjimui, visiems valikliams ir dezinfekcinėm medžiagom.

Paviršiai paruošiami ir dažomi pagal gamintojo rekomendacijas. Savybių turi nekeisti 10 metų.

Tipas 3. Metalinių ir medinių vidaus paviršių dažymas sintetiniais emaliniais matiniais dažais. Jie turi būti atsparūs dėvėjimui ir dilimui, visiems įprastiniams valikliams. Dažymas turi apsaugoti metalą nuo korozijos. Savybių turi nekeisti 15-20 metų.

Metaliniai paviršiai turi būti švarūs ir nesurūdiję. Nuo naujų galvanizuotų paviršių turi būti kruopščiai pašalintos tepalų dėmės tirpiklio pagalba. Dulkės nuo paviršių nusiurbiamos. Nuvalyti paviršiai nugruntuojami. Gruntui išdžiūvus visos plokštumos 2 kartus nudažomos sintetiniais emaliniais matiniais dažais. Žiūrėti lentelę B.

Tipas 4. Metalinių išorės paviršių dažymas dvikomponenčiais poliuretano dažais, atspariais atmosferos poveikiams. Atsparūs dėvėjimui ir dilimui. Darbų eiliškumas analogiškas 3 tipui.

Tipas 5.  Mūrinių rievėtų ir betoninių vidaus paviršių dažymas silikatiniais dažais.  Dažomos techninės patalpos aukštuose ir rūsyje.

Tipas 6. Tinkuotų, betoninių ir cementinių išorės paviršių dažymas fasadiniais ir silikatiniais dažais. Dažai turi būti atsparūs atmosferos poveikiams, neblukti. Savybių turi nekeisti 10 metų.

šaltinis: https://lt.wikipedia.org/wiki/Da%C5%BEiklis