APDAILOS ĮRENGIMO DARBŲ VYKDYMO GRAFIKO SKAIČIAVIMAS

Pastato vidaus apdailos grafiko aprašymas ir skaičiavimas

Vienas iš objektų statybos technologinių modelių yra kalendorinis grafikas. Jis vaizduoja statybos darbus (procesus), atliekamus per tam tikrą laikotarpį.

Kalendorinis grafikas, tai lentelės pavidalo tekstinis – grafinis dokumentas. Jį galima skirti į dvi dalis: skaičiuojamuosius parametrus ir laiko skalę.

Vadovaujantis rangos sutartimi, vidaus apdailos darbų pradžia: 2007.11.

Pagal sudarytą grafiką, darbų pabaiga: 2008 05 14.

Statybos trukmė: 6 mėnesiai ir 11 dienų. (146 darbo dienos).

Pirmoje dalyje pateikiama skaitmeninė informacija apie numatomų atlikti darbų apimtį, darbo sąnaudas, brigados sudėtį ir darbų atlikimo trukmę, bei normų įvykdymo procentus. Antroje grafiko  dalyje darbų atlikimo trukmė rodoma grafiškai, laiko skalėje.

Darbai pradėti vykdyti lapkričio trečią dieną, pirma buvo mūrijamos pertvaros, darbus pradėjo 20 žmonių, jau po dienos 5 žmonės nuėjo montuoti durų ir 5 montuoti palangių. Ir taip lygiagrečiai dirbo iki lapkričio 5 dienos. Lapkričio 6 dieną pradėjo tinkuoti sienas vėl 20 žmonių, lapkričio 14 d  tinkuoti sienų liko 10 žmonių, nes kiti 10  išeina įrenginėti pakabinamų gipso kartino lubų. Taip lygiagrečiai dirbama iki gruodžio 3 dienos, kol baigiamos tinkuoti sienos. Baigus tinkuoti sienas 10 tinkuotojų ateina įrenginėti lubų ir taip iki gruodžio 17 dienos. Jau gruodžio 18 dieną 10 žmonių eina įrenginėti grindų pagrindų. Gruodžio 31 dieną baigiamos įrenginėti lubos ir 10 lubų montuotojų sausio 3 dieną eina įrenginėti gipso kartono pertvarų. 10 grindų įrengėjų grindis baigia sausio 20 d ir jau imasi parkingo grindų betonavimo, tuo tarpų likę 10 žmonių vis dar įrenginėja gipso pertvaras. Sausio 26 d baigiamos parkingo grindys ir sausio 27 d 10 betonuotojų pereina prie plytelių klijavimo. Ir klijuoja iki vasario 26 d, baigus klijuoti plyteles pradedamas lubų glaistymas ir dažymas. Kovo 1 d gipso pertvarų irengejei baigia darbą ir 10 žmonių pereina prie sienų plytelių klijavimo. Plytelės klijuojamos iki kovo 23 d ir tie 10 plytelių klijuotojų kovo 24 d pereina prie sienų glaistymo ir dažymo. Balandžio 19 d baigiama lubų apdaila ir 10 darbininkų pereina prie sienų dažymo ir prie sienų 20 žmonių dirba iki gegužės 10 d.. Gegužės 11 d 10 žmonių išeina klijuoti kiliminės dangos . Gegužės 12 d baigiama sienų apdaila ir pora žmonių eina dažyti parkingo grindų, likę 18 žmonių klijuoja kiliminę dangą ir viskas užbaigiama gegužės 17 d, kiliminės dangos klijavimą ir parkingo dažymą užbaigiant lygiagrečiai.

Braižant kalendorinio grafiko grafinę dalį, atsirado darbų atlikimo ypatumai, kaip tinkamai organizuoti statybos procesą, kad būtų teisingas darbų procesų eiliškumas. Dėl to daugelis darbų vykdoma lygiagrečiai, Apdailos darbus – po tinkavimo darbų . Be to, yra darbai, kurie atliekami lygiagrečiai kas leidžia mums sutaupyti laiką ir nedraudžiami technologiniu ir saugumo atžvilgiu tai – elektros ir santechnikos darbai.

Kokie daromi skačiavimai

Skaičiavimai pirmajai daliai, kurioje pateikta skaitmeninė informacija buvo atlikti pagal darbo sąnaudų, mašinos ir medžiagų poreikio žiniaraštį, atitinkamai sudėjus vienam darbo procesui atitinkamų darbų žmogaus valandas ir mašinų valandas ir padalinus šią sumą, atitinkamai žmogaus ir mašinų, iš aštuonių gavau žmogaus ir mechanizmų pamainas. Kas leido man padalinus žmogaus pamainą iš mašinos pamainos rasti brigados sudėti.

Sunkiau buvo su darbo procesu, kur nėra mechanizmų, teko atkreipti dėmesį į atliekamų darbų kiekį ir apytiksliai priimti brigados sudėtį.

Darbų atlikimo trukmę radau padalinus žmogaus pamainas iš darbuotojų skaičiaus ir gautą rezultatą rašau į normatyvinę darbų atlikimo trukmę. Priimtos darbų atlikimo trukmės dienomis ir pamainomis yra vienodi .

Suradus darbų atlikimo trukmę dienomis ir pamainomis, padauginę priimtų dienų skaičių iš darbuotojų  kiekio rasim  priimtos žmogaus  pamainos.

Koks turi būti darbų įvykdymo procentas

Dideli dėmesį reikia atkreipti į darbų įvykdymo procentą, kuris rodo mums kaip atliekami darbai – intensyviai ar lėtai. Kad tai sužinoti, reikia normatyvines žmogaus pamainas padalinti iš priimtų žmogaus pamainų. Labai svarbu parinkti racionaliausią darbuotojų, bei darbų atlikimo skaičių, kad darbų vykdymo procentus būtų nuo 100% iki 120% . Tačiau mane darbuose gavosi: nuo 90% iki 120%.